Algemene voorwaarden

Voorwaarden gebruik Primagum.nl

Wanneer u zich op Primagum.nl registreert voor een account, gaat u akkoord met het navolgende.

Primagum.nl is een site die zich richt op het “rijk van Nijmegen”. Daarnaast is Primagum.nl een platform waarbij, in de ruimste zin des woords, wordt getracht om de vraag en aanbod van bedrijven, verenigingen en (culturele)instellingen bijeen te brengen. Daartoe streeft Primagum.nl ernaar om een zo volledig mogelijke database te hebben van alle instellingen en bedrijven in het “rijk van Nijmegen”.

Primagum.nl kan besluiten om de gegevens die u hebt ingevuld en waarbij zulks is vermeld, te gebruiken voor publicatie op de site. Primagum.nl zal uw gegevens niet voor commerciële doeleinden gebruiken of doorverkopen c.q. ter beschikking stellen van derden. 

De redactie van Primagum.nl draagt geen verantwoordelijkheid voor  de beelden en teksten die hier door u worden geupload. Beeldmateriaal en teksten dienen rechtenvrij te zijn. Mocht het zo zijn dat er een probleem met auteursrecht is of ontstaat en dat Primagum.nl daarvoor aansprakelijk wordt gesteld dan zijn we helaas genoodzaakt deze aansprakelijkheid (en mogelijke kosten) op uw organisatie te verhalen.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Primagum.nl zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van gegevens die organisaties zelf hebben opgegeven, kan Primagum.nl niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Primagum.nl garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Primagum.nl wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Wanneer Primagum.nl links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door Primagum.nl worden aanbevolen. Sterker nog: Primagum.nl fungeert slechts als portaal voor gegevens die door andere organisaties kunnen worden bekeken. Primagum.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Primagum.nl niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Primagum kan ten aller tijden zonder opgave van reden accounts of informatie verwijderen. Illegale vermeldingen of praktijken zullen worden verwijderd en aangegeven bij politie.

Primagum.nl behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de informatie die u zelf verschaft hebt voor deze site, nog actueel is. 

Wilt u uw of uw organisatie registratie aangepast of verwijderd hebben, dan kunt u een bericht sturen naar beheer@Primagum.nl , met mededeling van de gewenste actie ten aanzien van uw registratie. Als u reeds een account bij ons heeft kunt u uw gegevens op www.Primagum.nl zelf aanpassen of verwijderen. Als u slechts niet vermeld wilt staan in de databank en platform, dan raden we u aan een e-mail te sturen naar beheer@Primagum.nl